Fonksiyonel Tıp Hakkında

Anasayfa Fonksiyonel Tıp

Fonksiyonel tıp kavramı son 30 yıldır ABD de başlayarak tüm dünyaya yayılan bir yaklaşımdır. Hastalık yoktur, hasta vardır ilkesiyle hareket eden ve hastayı biyopsikososyal anlamda bir bütün olarak ele alan bütüncül tıp yaklaşım; hastanın mekanik bir varlık olmadığını, aynı zamanda psiko-sosyal yönü olduğuna da dikkat çeker. Hastayı ve hastanın çevresel durumunu da inceler. Fonksiyonel tıp kavramı hasta ve uzman işbirliği ile yürütülen, hasta merkezli bir anlayıştır. Potansiyel hastalığı sebep olan faktörlerin kaynağı sonsuzdur. Bu kaynakların kökenine giderek hastalıkları önlemek mümkündür. Birçok kişi mevcut hastalığını geç öğrenir. Öyle ki kimi zaman hastalığın ilerlemesi ve hatta son raddeye gelmesi halinde haberdar olur ve tedavi arayışına girer.

Fonksiyonel Tıp, vücut fonksiyonlarındaki bozulmaları saptamaya, saptanan bozuklukları bireye özgü ve sistematik olarak düzeltmeye yönelik bütüncül bir yaklaşımdır.

Fonksiyonel Tıp Alternatif ya da Tamamlayıcı Tıp değildir. Tamamı Tıp Fakültesinin ilk yıllarında öğretilen biyokimya, fizyoloji ve fonksiyon bozukluklarını içeren fizyopatoloji konularının sistematik olarak irdelenmesidir. Bazı durumlarda Tamamlayıcı Tıp olarak nitelendirilen bazı uygulamaları da destekler.

Fonksiyonel Tıp hekimi kişinin yakınmalarını, geçmişini, iş, aile, yaşam koşullarını detaylı bir şekilde değerlendiren ve tedavi planını buna göre yapan hekimdir. Fonksiyonel Tıp Hekiminin herhangi bir branştan olması gerekmez. Tanı ve tedavi için gerekli olan sistematik yaklaşımı genel tıp bilgilerinin üzerine aldığı eğitimlerle edinir.

Koçluk, danışanların güncel yaşamlarına odaklanarak gelecekleri için plan yapmalarını sağlayan, eylem odaklı, profesyonel bir disiplindir.
Kişilerin olmak istedikleri konumla şu an içerisinde bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve danışanları eyleme geçirerek kapatmalarını sağlar.

Hastanın ve doldurduğu formun değerlendirilmesi sonucunda çoğu standart laboratuvarlarda yapılabilen testlere ek olarak bir kısmı yurt dışında yapılan ileri testler istenebilir.

Fonksiyonel Tıp alanına giren hastalık ve durumlar odağında inflamasyon bulunan kronik hastalıklardır:
Kronik Yorgunluk Sendromu, akne, akne rozasea, huzursuz bacak sendromu, interstisiyel sistit, fibromiyalji, Hashimoto Hastalığı, Multipl Skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, Romatoid Artrit, postüral ortostatik taşikardi (POTS), Behçet, Sjögren, Skleroderma, Ankilozan Spondilit, Lupus, Sarkoidoz, iltihabi damar hastalıkları, iltihabi Bağırsak Hastalıkları (Crohn’s, Ülseratif Kolit), İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), egzama, Sedef, migren, polikistik over, endometriyozis, menopoz, kabızlık, ishal, gaz sorunları, besin duyarlılıkları, hipertansiyon, diyabet. Ayrıca kadında ve erkekte biyoeşdeğer hormon replasman tedavisi (HRT).

Hayır, bu bütüncül yaklaşımla sağlıklı yaşamak isteyen herkese bir yol haritası çıkarılmaktadır.